Magnus Johansson har fått 4,8 miljoner kronor för att utveckla nya vaccin mot hepatit B, hepatit D och hepatit C.

Miljontals människor drabbas varje år av dessa sjukdomar och får kroniska besvär. Trots att alla tre skadar levern krävs olika sorters vaccin och behandling.

– Vi ska utveckla ett terapeutiskt vaccin för att behandla patienter som drabbats av kronisk hepatit. Vaccinet ska aktivera immunförsvaret genom att leverera delar av hepatitvirus till specifika celler, säger Magnus Johansson.

Han är expert på flavivirus, som fungerar som en bärare av vaccinet – flaviviruset kan helt enkelt transportera vaccinet till rätt cell.

I projektet ingår Svenska Vaccinfabriken, AQPS och Adlego Biomedical och forskare vid Karolinska institutet.